പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

05/06/2015

ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പാരിതോഷികം നല്‍കും

മികച്ച സ്‌കൂള്‍-കോളേജ് ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബുകള്‍, മികച്ച ക്ലബ് അംഗം, മികച്ച സന്നദ്ധ സംഘടന, സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് അംഗീകാരവും പാരിതോഷികവും നല്‍കുന്നു. ലഹരിവിമുക്ത കേരളം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മികച്ച സന്നദ്ധ സംഘടനയ്ക്ക് 25,000 രൂപ പാരിതോഷികവും പ്രശസ്തിപത്രവും, സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകന് 10,000 രൂപ പാരിതോഷികവും പ്രശസ്തിപത്രവും, മികച്ച സ്‌കൂള്‍-കോളേജ് ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് 10,000 രൂപ വീതം പാരിതോഷികവും പ്രശസ്തി