പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

09/06/2016

വരയ്ക്കാം എഴുതാം വായിക്കാം

1...അക്ഷരചിത്രങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യൂ
  
2...ഒരു ടേബ്ള്‍ടോപ്പ്കലണ്ടര്‍ 
എങ്ങനെ ക്ലാസില്‍ ഉപയോഗിക്കാം? മുകളിലുള്ള വരിയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.


3..അക്ഷരങ്ങള്‍ കൊണ്ട് എങ്ങനെ രൂപങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാം ?
ചില മാതൃകകള്‍ ഇതാ