27/08/2016

എന്താണ് ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍?

  എന്തിനാണ് ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍?ഡിജിറ്റല്‍ സിഗ്നേച്ചറിനെ പറ്റി അറിയേണ്ടതെല്ലാം...........(കടപ്പാട്...അല്‍ റഹിമാന്‍..& .hsslive.in)
ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യൂ

 PDF here
=================
സ്പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നും ഡെയിലി വേജസ് ബില്‍ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം..ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യൂൂ