11/01/2016

ജില്ലാ മെറിറ്റ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പുതുക്കല്‍

2015-16 വര്‍ഷം ജില്ലാ മെറിറ്റ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പുതുക്കലിന് ഓണ്‍ലൈനായി ജനുവരി 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വെബ്‌സൈറ്റ്:www.dcescholarship.gov.in