പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

11/01/2016

ജില്ലാ മെറിറ്റ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പുതുക്കല്‍

2015-16 വര്‍ഷം ജില്ലാ മെറിറ്റ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പുതുക്കലിന് ഓണ്‍ലൈനായി ജനുവരി 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. വെബ്‌സൈറ്റ്:www.dcescholarship.gov.in