പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

28/05/2015

 2015-16 വര്‍ഷത്തെ HBA(house building advance) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.ജൂണ്‍ ഒന്നു മുതല്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം..വിശദാംശങ്ങള്‍
ഇവിടെ   
ഓണ്‍ലൈന്‍ സൈറ്റ്