പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

20/07/2015

ഡി.എഡ് പരീക്ഷാഫലം

2015 ഏപ്രില്‍/മേയ് മാസത്തില്‍ നടത്തിയ ഡി.എഡ് രണ്ടും നാലും സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷയുടെയും റ്റി.റ്റി.സി. പ്രൈവറ്റ് പരീക്ഷയുടെയും ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാഭവന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍www.pareekshabhavan.inലഭ്യമാണ്. പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയത്തിന് ഫീസ് ഒടുക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂലൈ 25