പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

09/12/2016

LP,UP,HA,HSS OVER ALL POINTS

Kerala School Kalolsavam
School Point
Sl.No.   School Point
1    43004   Govt. H. S. S. Thonnackal 358
2    43017   Govt. H. S. S. AYIROORPPARA 352
3    43006   Muslim Girls H. S. S. Kaniyapuram 343
4    43014   Govt. Girls H. S. S. Kanniakulangara 324
5    43018   L. V. H. S. Pothencode 309
6    43003   Govt. V. H. S. S. Pirappancode 308
7    43009   Al-Uthuman E. M. H. S. S. Kazhakuttom