02/11/2014

തോന്നയ്ക്കല്‍ ഗവ: എല്‍.പി.എസ്സില്‍ രണ്ടാമത്തെ സ്കൂള്‍ ബസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു


     ചിറയികീഴ്  നിയമസഭാംഗം ശ്രീ.വി.ശശി എം.എല്‍.എ യുടെ പ്രാ‍ദേശിക വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും അനുവദിച്ച തുക വിനിയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ രണ്ടാമത്തെ  സ്കൂള്‍ ബസ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ.വി.ശശി നിര്‍വ്വഹിച്ചു.  ചിറയിങ്കീഴ് മണ്ഡലത്തില്‍ രണ്ടാമതും സ്കൂള്‍  ബസ്സ് നല്‍കുന്ന ആദ്യ വിദ്യാലയമാണു തോന്നയ്ക്കല്‍ ഗവ: എല്‍.പി.എസ്.
      വാഹന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി.എസ്.കവിത, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍ .ജി.സതീശന്‍ നായര്‍,
മംഗലപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  വൈസ് പ്രസിഡന്റ്  ബെനറ്റ്.വൈ.ഗോമസ്, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ വി.അജികുമാര്‍, വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സന്‍ എസ്.ആര്‍.കവിത, ബ്ലോക്ക് മെമ്പര്‍ എസ്.ശോഭനകുമാരി, വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ കരുണാകരന