പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

11/11/2016

കണിയാപുരം ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം സമാപിച്ചു. ഓവറോള്‍കിരീടം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് നെടുവേലിക്ക്

     മൂന്ന് ദിവസമായി പിരപ്പന്‍കോട്  ഗവ. വി & എച്ച്.എസ്.എസ്സില്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ശാസ്ത്ര, ഗണിതശാസ്ത്ര, പ്രവൃത്തിപരിചയ, ഐ.ടി മേളകള്‍ സമാപിച്ചപ്പോള്‍ ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് നെടുവേലി ഓ