23/10/2015

പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റ്: ഒക്‌ടോബര്‍ 28ന് മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കണം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ നവംബര്‍ രണ്ടിന് നടക്കുന്ന തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റിനായി ഒക്‌ടോബര്‍ 28ന് മുമ്പ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറായ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ബിജു പ്രഭാകര്‍ അറിയിച്ചു.
 പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളില്‍ വോട്ടുള്ളവര്‍ അതത് ബ്‌ളോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വരണാധികാരികള്‍ക്കും, കോര്‍പറേഷന്‍/മുനിസിപ്പല്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍ വോട്ടുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെട്ട വരണാധികാരികള്‍ക്കുമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ വോട്ടുള്ളവര്‍ ഗ്രാമ, ബ്‌ളോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ബാല