28/10/2015

ഒക്ടോബര്‍ 31 ന് ദേശീയ പുനരര്‍പ്പണ ദിനം


ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചരമവാര്‍ഷികദിനമായ ഒക്ടോബര്‍ 31 ദേശീയ പുനരര്‍പ്പണ ദിനമായി ആചരിക്കും. ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി തലസ്ഥാനത്തും ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മറ്റു പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും മൗനാചരണവും ദേശഭക്തിഗാനാലാപനവും പ്രഭാഷണങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കും. എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒക്ടോബര്‍ 31-ന് രാവിലെ 10.15 മുതല്‍ 10.17 വരെ മൗനമാചരിക്കും. എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരും അദ്ധ്യാപകരും അനദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഒരു സ്ഥലത്ത് സമ്മേളിച്ച് ദേശീയോദ്ഗ്രഥന പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും
. ഓഫീസ് തലവന്‍മാര്‍ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. തുടര്‍ന്ന് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാനതലത്തിലും ജില്ലാതലത്തിലും മറ്റിടങ്ങളില്‍ ജില്ലാതലത്തിലുമാണ് ചടങ്ങുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുക. ജില്ലാതല പരിപാടിയുടെ ചുമതല കളക്ടര്‍ക്കായിരിക്കും. സംസ്ഥാനതല പരിപാടിയുടെ ചുമതല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്കായിരിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ഉള്‍പ്പെടെയുളള എല്ലാ കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലും ടൗണുകളിലും ആചാരവെടി മുഴക്ക