പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

17/11/2015

കണിയാപുരം സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം

2015-16 കണിയാപുരം സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ 21.11.2015നു മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണു....കലോത്സവം സൈറ്റ് ഇവിടെ....സമ്പൂര്‍ണ്ണ യൂസര്‍നെയിം, പാസ്സ് വേര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാം...