16/11/2015

അധ്യാപക ഒഴിവുകള്‍പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്ന ഏകലവ്യ/ആശ്രമ/മോഡല്‍ റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ നിലവിലുള്ള അധ്യാപക ഒഴിവുകള്‍ സ്ഥലംമാറ്റം മുഖേന നികത്തും. ഇതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ ജോലി നോക്കുന്ന താത്പര്യമുള്ള അധ്യാപകര്‍ക്ക് നവംബര്‍ 20ന് രാവിലെ ഒന്‍പത് മണിക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വിശദവിവരവും അപേക്ഷാ ഫോറവുംwww.education.kerala.gov.inലും വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറാഫീസിലും ലഭിക്കും.