16/11/2015

അന്ധ/ബധിര അംഗപരിമിത വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്


സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് ആര്‍ട്‌സ് ആന്‍ഡ് സയന്‍സ് കോളേജുകള്‍/സംഗീത കോളേജുകള്‍/ട്രെയിനിങ് കോളേജുകള്‍/ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളുകള്‍/വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളുകള്‍ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്ന അന്ധ/ബധിര അംഗപരിമിത വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്നും 2015-16 അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ഫീസ് ആനുകൂല്യത്തിനും, സൗജന്യ ഹോസ്റ്റല്‍ താമസത്തിനും/ ബോര്‍ഡിങ് ഗ്രാന്റിനുമുളള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അന്ധ/ബധിര സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് (ബി.പി.എച്ച്.എഫ്.സി) ലഭിക്കുന്നതിന് ഓരോ അധ്യയന വര്‍ഷവും പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി സമര്‍പ്പിക്കണം. (സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് പുതുക്കല്‍ ഇല്ല) കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സ്R