പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപകർക്കും ആയമാർക്കും പരിശീലനം (18/11/2017) ശനിയാഴ്ച സമയം - 10.00 a.m - 1.00 p.m സ്ഥലം - കാര്യവട്ടം ജി.യു.പി.എസ് എൽ.പി. & യു.പി പ്രീ-പ്രൈമറി അദ്ധ്യാപികമാരും ആയമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം.

18/11/2015

ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ക്ക് ധനസഹായം

രാജാ റാംമോഹന്‍ റോയ് ലൈബ്രറി ഫൗണ്ടേഷന്‍ സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കമ്മിറ്റി ഗ്രന്ഥശാലകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന 2015-16 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മാച്ചിംഗ്, നോണ്‍ മാച്ചിംഗ് സ്‌കീമുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത്. മാച്ചിംഗ് സ്‌കീമില്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം, സെമിനാറുകള്‍, കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും, സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ബുക്ക്‌സ് എന്നിവയ്ക്കും, നോണ്‍-മാച്ചിംഗ് സ്‌കീമില്‍ ഫര്‍ണിച്ചര്‍-ലൈബ്രറി ഉപകരണങ്ങള്‍ കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണം-പുസ്തകങ്ങള്‍, കുട്ടികള്‍ക്കും വനിതകള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കും പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങള്‍, ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കും അപേക്ഷœ